Anayasa değişikliği teklifi Meclis'e sunuldu - YAZDIR

Spor faaliyetlerinin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin uyuşmazlıkların yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak tahkim yoluyla çözülmesini öngören Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

  • GİRİŞ03.03.2011 19:30
  • GÜNCELLEME03.03.2011 19:30

Teklif, Anayasanın ''Sporun geliştirilmesi''ni düzenleyen 59. maddesine, ''Spor faaliyetlerinin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin uyuşmazlıkların yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak zorunlu tahkim yolu ile çözülmesi, kanunla öngörülebilir. Ancak, alacak haklarına ilişkin hükümler saklıdır'' fıkrasının eklenmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, spor branşlarının uluslararası alanda örgütlenmiş ve bu konularda küresel kuralların egemen olduğu belirtilerek, tüm uluslararası spor dallarındaki ihtilaflarda süratli ve kesin bir şekilde çözüm yolunun benimsendiği ifade edildi.

Sporun kendine özgü yapısının süratli bir biçimde yönetimini, yürütülmesini ve disiplin yargılamasını beraberinde getirdiğini, bu hızın spor müsabakalarının olmazsa olmaz bir şart olduğuna işaret edilen gerekçede, şöyle denildi:

''Belirli bir zaman diliminde oynanması zorunlu olan spor müsabakalarına ilişkin ihtilafların çok kısa sürede kesin ve nihai olarak karara bağlanmaması halinde o turnuvanın (ligin veya organizasyonunun) başarılı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün değildir.

Yargılamanın muhtaç olduğu süre dikkate alındığında klasik dava yöntemi, bu alanın ihtiyaçlarının ivedilikle sonuçlandırılması ilkesiyle bağdaşmaz. Spor hukukunda yargı organlarının dokunamayacağı bir tahkim modeli, bu faaliyetin mahiyetinden kaynaklanan bir ihtiyaçtır. Sporda tahkim, spor sürecinin zamanında tamamlanmasını sağlayacağı gibi tarafların adalet duygularını da tatmin eder. Ayrıca, uluslararası spor camiasının onurlu bir üyesi olan Türkiye'nin uluslararası spor hukuk kurallarını, iç hukukuna yansıtması kendi taahhütlerinin de gereğidir.''

Teklif, AK Parti, CHP, MHP ve  BDP'den 296 milletvekilinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.